YETERLİLİKLER
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları1-Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, muhasebecilik hizmetlerinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanabilmek2-Muhasebe ve vergi uygulamaları alanındaki mesleki problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek3-Muhasebeci veya muhasebe bölüm yöneticisi adayı olarak sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek.4-Muhasebecilik mesleğine olan toplumsal bakış açısını geliştirecek , sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak5-Muhasebecilik mesleği ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek6-Muhasebecilik mesleği ile ilgili olarak; bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek7-Muhasebe alanında yaptığı mesleki çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek8-Muhasebe alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak9-İçinde bulunduğu sektörde yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.10-Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ile uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen Muhasebecilik mesleğiyle ilgili bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek